Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 127

Autorzy: Andrzej Łebkowski , Kamil Sołtysiuk :

Tytuł: Modelowanie i analiza zastosowania układu zwiększania zasięgu dla pojazdów elektrycznych

Streszczenie: W publikacji przedstawiono wyniki analiz dotyczących zastosowania spalinowych zespołów prądotwórczych małej mocy wykorzystywanych do zwiększania zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym. Spalinowe zespoły prądotwórcze stanowią rozwiązanie podstawowych wad pojazdów elektrycznych, takich jak ich krótki zasięg, wynikający z ograniczonej pojemności akumulatorów i długiego czasu ich ładowania. Stosuje się je głównie do przejazdów na długich dystansach pomiędzy miastami. W pracy omówiono podstawowe konfiguracje układów napędowych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, oraz zaprezentowano podstawowe konfiguracje układów napędowych wykorzystujących spalinowe zespoły prądotwórcze do zwiększania zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym. Na podstawie testów trakcyjnych zrealizowanych w rzeczywistych warunkach drogowych dla samochodu elektrycznego wspomaganego pracą spalinowych zespołów prądotwórczych (4 kW benzyna, 5,5 kW diesel) zainstalowanych na lekkiej przyczepie, opracowano model matematyczny układu w środowisku Modelica. Opracowany model matematyczny uwzględnia obciążenia dynamiczne działające na zespół pojazdów w ruchu wraz z elektrycznym układem napędowym wspomaganym przez spalinowy zespół prądotwórczy. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybranych profili trasy i prędkości jazdy. Przeprowadzono badania dla wybranych wartości współczynników stanu naładowania akumulatorów SOCON-OFF (ang. State Of Charge), mających kilkuprocentowy wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji szkodliwych gazów do atmosfery przez silniki spalinowe zespołów prądotwórczych.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, układ zwiększania zasięgu, akumulatory litowe, poziom naładowania akumulatora (SOC).

wstecz