Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 7

Autorzy: Mirosław Parol , Sylwester Robak , Łukasz Rokicki , Jacek Wasilewski :

Tytuł: Projektowanie łączy kablowych w podmorskich sieciach elektroenergetycznych HVAC i HVDC – zagadnienia wybrane

Streszczenie: Podmorskie kablowe sieci elektroenergetyczne HVAC i HVDC stają się coraz ważniejsze. Budowa podmorskich połączeń przesyłowych między systemami elektroenergetycznymi różnych państw oraz rozwój morskich farm wiatrowych są głównymi przyczynami tego stanu rzeczy. Artykuł ten prezentuje koncepcję podmorskich kablowych sieci elektroenergetycznych, biorąc pod uwagę zagadnienia wprowadzenia mocy generowanej w morskich farmach wiatrowych do lądowych sieci elektroenergetycznych i międzysystemowej wymiany mocy. Zdefiniowane zostały niektóre ogólne wymagania systemowe odnoszące się do reguł, jak powinny ze sobą współpracować podmorskie łącze kablowe i lądowa sieć elektroenergetyczna. Głównym tematem tego artykułu jest proces projektowania podmorskich łączy kablowych HVAC i HVDC. Zostały podane szczegółowe wytyczne, jak projektować obydwa rodzaje podmorskich łączy kablowych, biorąc także pod uwagę niektóre główne wyzwania i praktyczne przeszkody. W końcu zostały wyciągnięte i zawarte wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: przesył mocy w technologii HVAC i HVDC, podmorskie sieci elektroenergetyczne, projektowanie łącza kablowego.

wstecz