Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 14

Autorzy: Kamil Białek , Łukasz John :

Tytuł: Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych od kolejowych pojazdów szynowych pracujących w trakcji wielokrotnej

Streszczenie: W artykule omówiono zasadę pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych generowanych przez podmiejskie elektryczne zespoły trakcyjne w trakcji wielokrotnej. Przedstawiono metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego i elektrycznego (wg normy PN-EN 50121-3-1) w trakcie jazdy i podczas postoju elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów oraz dokonano oceny otrzymanych przebiegów.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, tabor kolejowy, metodyka pomiarów, trakcja wielokrotna

wstecz