Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 25

Autorzy: Jerzy Chudorliński , Piotr Prystupiuk , Karol Makowiecki , Andrzej Gacek :

Tytuł: Wymagania i badanie systemu do terapii i rehabilitacji fizykalnej w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

Streszczenie: Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Wymagania dyrektywy medycznej i związanych z nią zharmonizowanych norm medycznych narzucają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności i emisji jakim podlega sprzęt jako wyrób medyczny. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące badań, jak i przedstawiono wyniki badań omawianego systemu.

Słowa kluczowe: aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, magnetoterapia, kompatybilność elektromagnetyczna.

wstecz