Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 45

Autorzy: Rafał Przesmycki , Marian Wnuk :

Tytuł: Analiza metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC na bazie emisji promieniowanej

Streszczenie: W artykule omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych interfejsów sprzętowych PC, które mogą posłużyć do analizy możliwości ich identyfikacji w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz porównawczych omówionych metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych i wskazano ich zalety oraz wady.

Słowa kluczowe: interfejs sprzętowy, PC, EMC, emisja promieniowana, cecha dystynktywna.

wstecz