Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 49

Autorzy: Yuri Sayenko , Dmitry Kalyuzhniy , Victor Bolgov , Lauri Kutt :

Tytuł: Model matematyczny do określania napię1)ciowych źródeł zakłóceń w sieci z rozproszoną generacją

Streszczenie: W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu konkurujących zadań w sieci zawierającej różne obciążenia I rozproszone generatiry. Określono topologię I parametry obwodów zastępczych reprezentujących instalacje klientów w sieci trzy- I czteroprzewodowej. Schematy zastępcze okręslono na bazie dwustopniowej transformacji z uwzględnieniem normy IEC 61000-4-30. Pozwoliło to na okręślanie on-line źródeł emisji zakłóceń.

Słowa kluczowe: customer installation, distributed generation, equivalent circuit, point of evaluation, voltage disturbance, voltage unbalance.

wstecz