Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 54

Autorzy: Ernest Stano , Michał Kaczmarek :

Tytuł: Badania odporności urządzeń pomiarowych stosowanych w obwodach wielkoprądowych na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

Streszczenie: Producenci aparatury pomiarowej najczęściej deklarują odporność urządzenia zgodnie z normą PN-EN 61000-4-8 w zakresie do 30 A/m. Dlatego, w przypadku narażenia urządzeń pomiarowych na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, którego wartość przekracza niekiedy 1000 Am może występować obniżenie dokładności pomiarów, a w niektórych przypadkach brak możliwości ich wykonania. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań i otrzymane wyniki pomiarów odporności cyfrowego watomierza.

Słowa kluczowe: odporność EMC urządzeń pomiarowych, pole magnetyczne, transformator wielkoprądowy, cyfrowy watomierz.

wstecz