Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 74

Autorzy: Bogusława Łapczyńska-Kordon , Stanisław Lis , Marcin Tomasik :

Tytuł: Sterowanie procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw

Streszczenie: W artykule analizowano sterowanie automatyczne procesem suszenia mikrofalowego wybranych owoców i warzyw. Przedstawiono metodę projektowania zamkniętego układu sterowania z wykorzystaniem modelowania i symulacji komputerowej. Opracowano modele obiektu i układu sterowania. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz I-PD. Istotę działania modeli przedstawiono na schematach blokowych i wykresach. Analizowano wyniki symulacja komputerowej, dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych.

Słowa kluczowe: suszenie mikrofalowe; modelowanie; sterowanie automatyczne.

wstecz