Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 97

Autorzy: Chuthong Summatta , Sansak Deeon :

Tytuł: Prosty układ kondensatora zapobiegający samooscylacjom w obwodzie przerzutnika Schmitta w układzie przekształtnika .

Streszczenie: W artykule opisano środki zaracze zapobiegające samooscylacjom w obwodzie pojemnościowym CMOS przerzutnika Schmitta w obwodzie przekształtnika. Metoda poleg ana zastąpieniu dwukońcówkowej pojemności obwodem z czterema końcówkami z rezystorem miedzy wejściem przekształtnika a masą.

Słowa kluczowe: przekształtnik CMOS, samooscylacje, przerzutnik Schmitta.

wstecz