Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 105

Autorzy: Mohammad Obeidat , Ali Hamad :

Tytuł: Zastosowanie układu dwóch kontrolerów w przekształtniku DC-DC w celu poprawy śledzenia sygnały wejścia I redukcji szumów .

Streszczenie: Zbadano możliwości kompensacji skoków napięcia na wejściu przekształtnika DC-DC typu buck and boost. Wyniki symulacji wykazały że użycie kontrolerów o dwóch stopniach swobody dało najlepsze rezultaty we wszystkich typach badanych przejkształtników.

Słowa kluczowe: przekształtniki typu boost I buck, sterowniki sprzężenia zwrotnego.

wstecz