Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 115

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Jan Sikora , Przemysław Adamkiewicz :

Tytuł: Efektywny algorytm do konstrukcji trójwymiarowych obrazów tomograficznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono nową efektywną metodę obrazowania, która może mieć zastosowanie w transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej lub radiowej. Proponowana metoda zmienia kształt voksela z sześciennego na kulisty dzięki czemu uzyskuje się znaczące uproszczenie algorytmu kosztem niewielkiej aproksymacji wokseli. Jak udowodniono w pracy, przyjęta aproksymacja nie ma znaczącego wpływu na wiarygodność obrazów, a jest kilkukrotnie bardziej efektywna.

Słowa kluczowe: Ultradźwiękowa Tomografia Transmisyjna, metoda ART, Rozkład względem Wartości Osobliwych.

wstecz