Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 119

Autorzy: Tomasz Chmielewski , Piotr Oramus , Tomasz Kuczek :

Tytuł: Analiza wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne między stykami wyłącznika

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne (TRV) pojawiające się między stykami wyłącznika po przerwaniu prądu. Motywacją do powstania artykułu stał się fakt, iż normy międzynawowych komitetów takich jak CIGRE czy IEC w obecnych wersjach nie poruszają tego zagadnienia. Artykuł zawiera wyniki analiz oraz eksperymentów laboratoryjnych dla warunków bez harmonicznych oraz z harmonicznymi obecnymi w napięciu zasilającym. W symulacjach zastosowano model łuku elektrycznego w oparciu o równania Cassiego – Mayra.

Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, napięcie powrotne, łuk elektryczny, Cassie-Mayr, wyższe harmoniczne, stany nieustalone

wstecz