Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 126

Autorzy: Jan Iwaszkiewicz , Adam Muc :

Tytuł: Trójfazowy trójpoziomowy falownik z obniżoną zawartością harmonicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę matematyczną funkcji schodkowej fN=6. Przedstawiona funkcja opisuje przebieg napięcia wyjściowego 3-poziomowego falownika sterowanego bez zastosowania modulacji szerokości impulsów (PWM). Przeprowadzona analiza wykazała, że falowniki kaskadowe zapewniają dobre parametry napięcia wyjściowego zgodnie z kryterium najmniejszej wartości THD. W artykule zostały wyznaczone parametry funkcji schodkowej zapewniające zmniejszenie współczynnika THD do poziomu poniżej 21%, podczas gdy w standardowych falownikach NPC z dzielonym obwodem pośredniczącym ten współczynnik osiąga wartość 31%.

Słowa kluczowe: współczynnik THD, falownik kaskadowy, falownik NPC.

wstecz