Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 132

Autorzy: Tomasz Garbiec :

Tytuł: Nieliniowy wieloharmoniczny polowo-obwodowy model maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki prac autora będących kontynuacją jego badań w dziedzinie wieloharmonicznych polowo-obwodowych modeli o sprzężeniu silnym dla maszyn indukcyjnych różnego typu. Zaprezentowany uprzednio model liniowy maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym został poszerzony w celu uwzględnienia pominiętej wcześniej nieliniowości obwodu magnetycznego. Wyniki analizy czterech różnych maszyn porównano z wynikami obliczeń z wykorzystaniem klasycznych modeli sformułowanych w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Słowa kluczowe: wieloharmoniczne modele polowe, maszyna indukcyjna, transformacja poślizgu, metoda elementów skończonych.

wstecz