Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 138

Autorzy: Artur Pala , Marek Machaczek :

Tytuł: Równoległe i masowo równoległe obliczenia dwuparametrycznych diagramów bifurkacyjnych dla modelu łuku elektrycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono równoległe i masowo równoległe obliczenia dwuparametrycznych diagramów bifurkacyjnych dla modelu łuku elektrycznego. Do analizy wykorzystano dynamiczny model łuku elektrycznego z okresowymi i chaotycznymi odpowiedziami. Do realizacji obliczeń wykorzystano dwie różne technologie. Obliczenia równoległe zaimplementowano przy użyciu biblioteki OpenMP i procesorów CPU. Obliczenia masowo równoległe zostały zaimplementowane przy użyciu technologii Nvidia CUDA i procesorów GPU. (Równoległe obliczanie dwuparametrycznych diagramów bifurkacyjnych dla modelu łuku elektrycznego z wykorzystaniem technologii Nvidia CUDA i OpenMP).

Słowa kluczowe: Łuk Elektryczny, Bifurkacje, OpenMP, Nvidia CUDA, Wiele GPU, Modele Dynamiczne, Obliczenia Równoległe

wstecz