Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2019 Str. 151

Autorzy: Karol Najdek , Radosław Nalepa , Marcin Zygmanowski :

Tytuł: Identyfikacja transmitancji konwertera z podwójnym mostkiem aktywnym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę częstotliwościową do identyfikacji transmitancji podwójnego mostka H z wykorzystaniem pakietu Matlab (tfest funkcja) - zarówno samego członu energoelektronicznego, jako obiektu regulacji przy zmianie kąta przesunięcia pomiędzy stroną pierwotną i wtórną, jak i kompletnego zamkniętego układu regulacji napięcia wyjściowego. Zamknięty układ regulacji zaprojektowano wyłącznie na podstawie estymowanej transmitancji obiektu. W artkule zaprezentowano wyniki eksperymentalne wraz z wynikami z modelu symulacyjnego, w formie charakterystyk amplitudowo-fazowych oraz odpowiedzi na skok jednostkowy.

Słowa kluczowe: podwójny mostek H, identyfikacja obiektu, identyfikacja częstotliwościowa

wstecz