Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 1

Autorzy: Leszek Czarnecki :

Tytuł: Reaktancyjne równoważenie liniowych odbiorników trójfazowych zasilanych czteroprzewodowo napięciem niesinusoidalnym, oparte na teorii mocy Składowych Fizycznych Prądów (Ang.- CPC)

Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawy, oparte na teorii Składowych Fizycznych Prądów (Ang. CPC), reaktancyjnego równoważenia odbiorników niezrównoważonych, zasilanych napięciem niesinusoidalnym w układach czteroprzewodowych, to jest z przewodnikiem zerowym. Całkowita kompensacja prądu niezrównoważenia i prądu biernego wymaga w takich warunkach kompensatorów o wysokiej złożoności, to jest o dużej liczbie elementów reaktancyjnych. Złożoność tę można obniżyć przez rezygnację z całkowitej kompensacji na rzecz jedynie minimalizacji trójfazowej wartości skutecznej prądu zasilania. Artykuł przedstawia metodę takiej minimalizacji z pomocą kompensatora zbudowanego z gałęzi mających nie więcej niż dwa elementy reaktancyjne, to jest cewkę indukcyjną i kondensator.

Słowa kluczowe: Rozkład prądu, odbiorniki niezrównoważone, systemy niesymetryczne, definicje mocy, teoria mocy.

wstecz