Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 16

Autorzy: Andrzej Malinowski , Jerzy Szkutnik :

Tytuł: Hybrydowe sieci niskiego napięcia jako element podnoszenia sprawności i niezależności w dystrybucji energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci dystrybucyjnych w oparciu o hybrydowe rozwiązania obejmujące zarówno źródła odnawialne jak też magazyny energii elektrycznej. Zaproponowano modelowe rozwiązanie innowacyjnego osiedla SHHD o nieosiągalnych dotychczas parametrach efektywnościowych.

Słowa kluczowe: rekonstrukcja sieci, efektywność energetyczna, ograniczenie emisji CO2

wstecz