Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 19

Autorzy: Rostislav Iskovich-Lototsky , Ivan Kots , Yaroslav Ivanchuk , Yevheniy Ivashko , Konrad Gromaszek , Assel Mussabekova , Mashat Kalimoldayev :

Tytuł: Warunki stabilności zaworu sterującego hydraulicznym napędem impulsowym maszyn wibracyjnych oraz maszyn poddawanych wibracjom

Streszczenie: Przeanalizowano działanie i regularność pracy maszyn wibracyjnych oraz maszyn poddawanych wibracjom opartych na napędzie hydro-impulsowym z jednostopniowym zaworem impulsowym. Określono podstawowe cechy wpływające na warunki wzbudzenia oraz występowania drgań okresowych zaworu impulsowego. Przy zastosowaniu kryterium A. Hurwitza, opartego na równaniu różniczkowym ruchu, istnienie nietłumionych drgań okresowych zaworu impulsowego jest analitycznie uzasadnione.

Słowa kluczowe: stabilność, oscylacje, zawór impulsowy, impuls hydrauliczny.

wstecz