Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 41

Autorzy: Volodymyr Gursky , Igor Kuzio , Oleksiy Lanets , Piotr Kisała , Akmaral Tolegenova , Aigul Syzdykpayeva :

Tytuł: Implementacja systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych

Streszczenie: Rozważana jest racjonalna metoda implementacji systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych. Efektywność realizacji takich trybów pracy jest uzasadniona przez zastosowanie impulsowego napędu elektromagnetycznego o częstotliwości drgań 50 Hz. Analiza dynamiki układu wibracyjnego przeprowadzana jest na podstawie numerycznego modelowania układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ bezwładności pomocniczej masy oscylacyjnej na wskaźniki przyspieszenia urządzenia roboczego, a mianowicie na jej wartość maksymalną i na współczynnik podstawowej harmonicznej. Zaproponowano strukturę modułu częściowego, który jest środkiem do modernizacji układów rezonansowych o jednej częstotliwości.

Słowa kluczowe: drgania, rezonans, napęd elektromagnetyczny, częstotliwość drgań własnych.

wstecz