Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 104

Autorzy: Leonid Kozlov , Leonid Polishchuk , Oleh Piontkevych , Mykola Korinenko , Roman Horbatiuk , Paweł Komada , Sandugash Orazalieva , Olga Ussatova :

Tytuł: Charakterystyki eksperymentalne zaworu równoważącego układu sterowania napędem hydraulicznym maszyny mobilnej

Streszczenie: Przedstawiono badania eksperymentalne zaworu równoważącego w układach sterowania napędem hydraulicznym maszyn mobilnych. Zgodnie z wynikami badań teoretycznych opracowano eksperymentalny prototyp zaworu równoważącego. Opracowano stanowiska eksperymentalne, na których badano stopień szczelności oraz uzyskano charakterystyki statyczne. Narysowano wpływ zasilania płynów eksploatacyjnych na różnicę ciśnień na szpuli podstawowej i ciśnienie obciążenia. Przeanalizowano procesy przejściowe w układzie sterowania napędem hydraulicznym, udowodniono zgodność obliczeń teoretycznych z opracowanymi modelami matematycznymi dla układu sterowania napędem hydraulicznym maszyny mobilnej.

Słowa kluczowe: zawór równoważący, stanowisko doświadczalne, stopień szczelności, charakterystyki statyczne, procesy przejściowe.

wstecz