Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 127

Autorzy: Iryna Svyd , Andrii Obod , Ganna Zavolodko , Iryna Melnychuk , Waldemar Wójcik , Sandugash Orazalieva , Gulzat Ziyatbekova :

Tytuł: Ocena jakości informacji za pomocą systemów identyfikacji "przyjaciel czy wróg"

Streszczenie: W oparciu o ocenę odporności na zakłócenia transponderów statków powietrznych i naziemnych transponderów radiowych wykazano, że systemy identyfikacji "przyjaciel-nieprzyjaciel" mają niską jakość informacyjnego wsparcia systemu kontroli przestrzeni powietrznej ze względu na otwartość kanału zapytania, a w konsekwencji możliwość, aby zainteresowana strona wpłynęła na jakość działania statku powietrznego odpowiadającego na promieniowanie symulowanych sygnałów zapytania w symulacji w trybie ustalonym.

Słowa kluczowe: odporność na zakłócenia, system identyfikacji przeciwników, jakość wsparcia informacji, sygnały przesłuchujące.

wstecz