Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 158

Autorzy: Oleg Avrunin , Igor Bondarenko , Stanislav Bondarenko , Yulia Kuzmenko , Olga Pinaieva , Piotr Kisała , Akmaral Tleshova , Saule Luganskaya :

Tytuł: Akustyczne wzbudzenie pola elektrycznego w roztworze wodnym NaCl)

Streszczenie: Wartość pola elektrycznego została zmierzona w elektroprzewodzącym roztworze wodnym z NaCl, powstającym przy równoczesnym oddziaływaniu na nie ultradźwiękami i bezpośrednim polem magnetycznym. Zaproponowano i zaprojektowano podstawowe podejścia i schemat urządzenia laboratoryjnego. Określono podstawowe właściwości promieniowania ultradźwiękowego w miejscu pomiaru pola elektrycznego, wychodząc z jego wartości i eksperymentalnych parametrów instalacji. Można założyć, że przy stałych wartościach natężenia promieniowania i pola magnetycznego wartość mierzonego napięcia w zadanych obszarach ciała da nową informację ilościową o stanie organizmu. Omówiono możliwości wykorzystania pomiarów pola elektrycznego do badania właściwości tkanki biologicznej.

Słowa kluczowe: promieniowanie ultradźwiękowe, pole magnetyczne, tkanka biologiczna, magnetohydrodynamika.

wstecz