Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 172

Autorzy: Marcia Bayas , Volodymyr Dubovoi , Ronald Rovira , Sergii Pavlov , Żalkin Grądz , Saule Smailova , Baituma Bissarinov :

Tytuł: Koordynacja szeregowo-równoległych procesów produkcyjnych w wytwarzaniu mleka

Streszczenie: Optymalny algorytm koordynacji wykorzystywany jest w technologii informacyjnej do kontroli przygotowania i pakowania produktów mlecznych w oparciu o SCADA / HMI. W procesie koordynacji prowadzona jest alokacja zasobów i synchronizacja linii technologicznych. Uzyskane wyniki zapewniają redukcję strat spowodowanych przestojem sprzętu i zwiększają wydajność produkcji.

Słowa kluczowe: Alokacja zasobów, synchronizacja, algorytmy genetyczne, lokalne systemy sterowania

wstecz