Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 185

Autorzy: Piotr Kisała , Waldemar Wójcik , Aliya Kalizhanova , Ainur Kozbakova , Zhazira Amirgaliyeva , Gulzhan Kashaganova , Saltanat Amirgaliyeva :

Tytuł: Właściwości widmowe Skośnych Światłowodowych Siatek Bragga dla różnych kątów nachylenia oraz zmiennych warunków otoczenia

Streszczenie: W tej publikacji autorzy pokazują zależności parametrów widmowych struktur zwanych Skośnymi Światłowodowymi Siatkami Bragga dla różnych wartości kąta nachylenia zmian współczynnika załamania w rdzeniu światłowodu oraz ich odpowiedź spektralną dla różnych mediów otaczających. Mechanizm prowadzenia światła w strukturach z nachyloną płaszczyzną zmian w rdzeniu pozwala na zmiany ich parametrów widmowych w szerokim zakresie jednocześnie sprawia, że są one wrażliwe na określone zmiany w otoczeniu światłowodu.

Słowa kluczowe: skośne siatki Bragga, optoelektronika, specjalne struktury światłowodowe.

wstecz