Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 189

Autorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz , Andrzej Sikora :

Tytuł: Energooszczędne i bezpieczne protokoły zwiększające żywotność sieci sensorowych

Streszczenie: Praca dotyczy sieci bezprzewodowych czujników. Prezentowany jest ogólny model tego typu sieci. Szczególna uwaga jest zwrócona na metody oszczędzania energii oraz energooszczędne i bezpieczne protokoły komunikacyjne stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Omawiane są dwa podstawowe podejścia do efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi urządzeń tworzących sieci, tj. sterowanie aktywnością węzłów oraz sterowanie poziomem mocy nadawanego sygnału. Prezentowane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych potwierdzają, że zastosowanie tych rozwiązań pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi sieci co znacząco podnosi jej żywotność i niezawodność.

Słowa kluczowe: Bezprzewodowa sieć sensorów, sieć energooszczędna, sterowanie topologią, sterowanie poziomem mocy sygnału, sterowanie aktywnością modułów radiowych

wstecz