Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 200

Autorzy: Sebastian Różowicz , Zbigniew Goryca , Grzegorz Peczkis , Andrzej Korczak :

Tytuł: Turbina śmigłowa z generatorem efektywnym źródłem energii odnawialnej.

Streszczenie: Artykuł dotyczy piko – agregatu o mocy 1kW: osiowej turbiny wodnej i generatora. W artykule przytoczono przykład osiowej turbiny wodnej z wirnikiem opracowanym z zastosowaniem profilu aerodynamicznego NACA. Przedstawiono konstrukcję pionowej turbiny osiowej. Opisano laboratoryjne stanowisko pomiarowe do badań skonstruowanej i zbudowanej turbiny, napędzającej trójfazowy generator elektryczny. Przedstawiono podstawowe charakterystyki turbiny opracowane dla jej parametrów pracy, przy których osiągnęła najwyższą sprawność oraz podstawowe charakterystyki współpracującego z turbiną generatora.

Słowa kluczowe: turbina wodna, energia, generator, ochrona środowiska, cieki wodne. .

wstecz