Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2019 Str. 227

Autorzy: Mustapha Rahli :

Tytuł: Opis parametrów ogniwa fotowoltaicznego z wykorzystaniem funkcji Lamberta.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano mtodę opisu matematycznego obwodu fotowoltaicznego. Metoda polega na opisie parametrów z wykorzystaniem funkcji Lamberta. . Określono błąd przybliżenia tego modelu matematycznego.

Słowa kluczowe: ogniowo fotowoltaiczne, funkcja Lamberta

wstecz