Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 246

Autorzy: Janusz Kołodziej , Marcin Kowol , Marian Łukaniszyn , Rafał Gabor :

Tytuł: Analiza własności dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej. Na bazie zależności analitycznych, wspartych pomiarami na stanowisku doświadczalnym, wyznaczono współczynniki sztywności oraz częstotliwości własne badanych struktur. Stosując techniki aproksymacji wyznaczonych pomiarowo strat mocy, określono współczynniki tłumienia analizowanych wariantów przekładni magnetycznych.

Słowa kluczowe: przekładnia magnetyczna, sztywność, współczynnik tłumienia, kąt obciążenia

wstecz