Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 5

Autorzy: Anna Koziorowska , Katarzyna Kozioł , Ewelina Hajduga , Maria Romerowicz-Misielak :

Tytuł: Pole elektromagnetyczne jako czynnik środowiskowy oddziałujący na komórki linii MCF-7 in vitro

Streszczenie: Celem doświadczenia było uzyskanie odpowiedzi czy pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej 2,5 mT wpływa na żywotność, proliferację oraz zdolność do migracji komórek linii MCF-7 (komórki ludzkiego gruczolaka piersi). Przeżywalność komórek oceniano za pomocą barwienia błękitem trypanu. Stopień proliferacji komórek określano na podstawie gęstości komórek w hodowli a, zdolność komórek do migracji ustalano wykorzystując plate clone assay oraz scratch adhesion test. Otrzymane wyniki wskazują na różny wpływ pola elektromagnetycznego (50 Hz, 2.5 mT) na żywotność, proliferację i zdolność do migracji linii komórkowej MCF-7 w sposób zależny od czasu ekspozycji w ciągu dnia (30 minut, 10 minut), jak również od liczby dni ekspozycji (3 dni, 6 dni, 9 dni).

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, proliferacja, przeżywalność, profil biochemiczny, komórki linii MCF-7

wstecz