Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 14

Autorzy: Goran Rafajlovski , Mihail Digalovski , Goga Cvetkovski :

Tytuł: Techniki modulacji wektora przestrzennego dla poprawy trajektorii strumienia stojana w bezpośrednim sterowaniu momentem obrotowym silnika indukcyjnego

Streszczenie: W układach bezpośredniego sterowania wektorami momentu obrotowego, falownik źródła napięcia jest opisany w trybie dyskretnym jako źródło stałych źródeł napięcia o amplitudzie ze ściśle kontrolowaną polaryzacją, czasem trwania i ograniczoną częstotliwością próbkowania. Stan dynamiczny falownika opisywany jest w sposób dyskretny zarówno pod względem czasu jak i wartości. W przedstawionym artykule została przeanalizowana podstawowa charakterystyka wektora przestrzennego strumienia stojana w koncepcji sterowania dla dwóch różnych sposobów modulacji wektora przestrzennego (SVM). Jedna jest modulacją wektora przestrzennego obszaru pracy blokowej, a druga jest nazywana dyskretną modulacją wektora przestrzennego.

Słowa kluczowe: bezpośrednie sterowanie momentem obrotowym, maszyna indukcyjna, falownik źródła napięcia, dyskretna modulacja wektora przestrzennego

wstecz