Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 22

Autorzy: Mario Vukotić , Damijan Miljavec :

Tytuł: Badanie zachowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej ze sterowaniem w pętli otwartej

Streszczenie: Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana jest zwykle używana w napędach elektrycznych o zmiennej prędkości, gdzie prędkość wirnika jest zbliżona do prędkości synchronicznej. Opracowano model w oparciu o metodę elementów skończonych. Przeprowadzono doświadczenia, w których zmieniano parametry rozruchu, obciążenie i wentylator w celu sprawdzenia zachowania maszyny w trybie pracy silnika supersynchronicznego. Najprostsza forma sterowania (sterowanie U/f w otwartej pętli) została wykorzystana do zasilania napięciowego wirnika, podczas gdy stojan został podłączony bezpośrednio do sieci publicznej.

Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana, supersynchroniczna praca silnika, sterowanie w pętli otwartej

wstecz