Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 27

Autorzy: Marko Jesenik , Anton Hamler , Milos Bekovic , Mladen Trlep :

Tytuł: Określenie wielkości pęknięcia na podstawie nieniszczących badań z zastosowaniem prądów wirowych za pomocą metaheurystyki

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono procedurę znajdowania położenia, długości, głębokości i szerokości pęknięć w materiale, w oparciu o badania nieniszczące z zastosowaniem prądów wirowych. Zmierzone wartości gęstości strumienia magnetycznego są wykorzystywane do identyfikacji parametrów pęknięć. Położenie i długość pęknięcia określa się poprzez różnice w zmierzonych gęstościach strumienia magnetycznego między sąsiednimi punktami pomiarowymi. Głębokość i szerokość pęknięcia można znaleźć za pomocą stochastycznej metody optymalizacji powiązanej z modelem elementów skończonych.

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, metoda heurystyczna, badania nieniszczące, pole magnetyczne

wstecz