Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 31

Autorzy: Anton Hamler , Peter Urbanc , Marko Jesenik , Mladen Trlep , Milos Bekovic :

Tytuł: Analiza warunków elektromagnetycznych wokół zacisku przewodu w osłoniętym przewodzie

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizy warunków elektromagnetycznych wokół zacisku przewodu izolatora ceramicznego stosowanego w sieciach średniego napięcia z osłoniętymi przewodnikami. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie przyczyn częstych uszkodzeń zacisków przewodów, pokrycia izolacji przewodów lub samych przewodów w obszarze zacisku przewodu. Analizy przeprowadzono na izolatorze wykonanym przez jednego z komercyjnych producentów sprzętu elektrycznego za pomocą programu Opera Vector Fields, wykorzystującego metodę elementów skończonych 3D. Artykuł zawiera również opis porównań warunków dla różnych materiałów zacisków przewodnika o tym samym kształcie. Dla wszystkich zbadanych przykładów zawiera również rozkłady pola elektrycznego w izolatorze i jego otoczeniu, a także prądy wirowe w pobliskich częściach metalowych. W związku z tym wykazano znaczenie odpowiedniego doboru materiałów na zaciski przewodów, ponieważ nieodpowiedni wybór może ze względu na obciążenie elektryczne prowadzić do poważnych uszkodzeń. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano rozwiązanie techniczne, które ogranicza możliwość uszkodzenia.

Słowa kluczowe: izolatory, zaciski przewodów, przewody osłonięte, warunki elektromagnetyczne, wyładowania niezupełne

wstecz