Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 51

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Grzegorz Kłosowski :

Tytuł: Metody EIT do wykrywania uszkodzeń składowisk i wałów przeciwpowodziowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę badania uszkodzeń składowisk odpadów płynnych i wałów przeciwpowodziowych za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT). Metody numeryczne i optymalizacyjne oparto na algorytmach hybrydowych obejmujących sieci neuronowe połączone z jedną z 3 metod statystycznych: uogólnioną regresją liniową (GLR), uogólnioną regresją liniową z regresją krokową (GLRSR) oraz ElasticNET. Omówione techniki można zastosować do rozwiązania problemów odwrotnych w EIT. Zastosowane algorytmy umożliwiają identyfikację nieznanych wartości konduktancji wnętrza badanych obiektów.

Słowa kluczowe: tomografia elektryczna, wały przeciwpowodziowe, składowiska odpadów, sieci neuronowe, modelowanie numeryczne.

wstecz