Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 55

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Edward Kozłowski , Przemysław Adamkiewicz , Jan Sikora :

Tytuł: Zastosowanie jądra gaussowskiego z uwzględnieniem korelacji do rekonstrukcji obrazu w tomografii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono aplikację opartą na metodach maszyna wektorów nośnych do regresji i maszyna wektorów nośnych do regresji z zmodyfikowanym jądrem korelacji w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Metody statystyczne zostały wykorzystana do rekonstrukcji obrazuj. Dodatkowo stworzono model, który analizuje podobne obiekty o różnych rozmiarach. Uczy się na obiekcie o mniejszych gabarytach, natomiast rozpoznajemy obiekt o większym rozmiarze. W pracy pokazano w jaki sposób dokonywać analizę dla takich przypadków.

Słowa kluczowe: tomografia elektryczna, zagadnienie odwrotne, SVR, jądro Gaussa

wstecz