Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 63

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Viacheslav Prus , Oleksandr Somka :

Tytuł: Sposoby polepszania wartości informatywnych obrazowania termicznego maszyn elektrycznych z długim średnim czasem miedzy awariami

Streszczenie: Artykuł prezentuje uzasadnienie perspektyw użycia metod I środków sterowania obrazu termalnego w celu określenia stanu wewnętrznych jednostek konstrukcyjnych maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Określono wzajemne relacje podstawowych typów defektów jednostek konstrukcyjnych oraz ich obrazowania termicznego. Umożliwia to sformułowanie specjalnych właściwości i problemów bieżącego obrazowania termicznego maszyn elektrycznych w specjalnych warunkach działania.

Słowa kluczowe: maszyna elektryczna, jednostka konstrukcyjna, defekt, proces termiczny, obrazowanie termiczne

wstecz