Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 67

Autorzy: Viacheslav Prus , Oleksandr Dehtiarenko :

Tytuł: Określanie stanu bieżącego i wskaźników niezawodności silników synchronicznych z długim czasem międzyawaryjnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono podejścia do oceny stanu bieżącego i prognozy wskaźników niezawodności silników synchronicznych z długim czasem pomiędzy awariami przy istniejących defektach w ich elementach konstrukcyjnych. Wprowadzana jest sieć neuronowa, zawierająca zespół parametrów informatywnych i specyficzne właściwości jej uczenia. Przeprowadzono badania eksperymentalne silika synchronicznego, mające na celu otrzymanie danych początkowych wymaganych w procesie uczenia sieci neuronowej.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, element konstrukcyjny, defekt, sieć neuronowa, prognoza, wskaźniki niezawodności

wstecz