Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 71

Autorzy: Viacheslav Prus , Alyona Nikitina :

Tytuł: Sposoby poprawy wartości informatywnej metod oceny jakości energii elektrycznej jako część ewaluacji systemu technicznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być użyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.

Słowa kluczowe: energia elektryczna, współczynnik jakości, kompatybilność elektromagnetyczna, moc czynna, moc bierna, moc zniekształceń

wstecz