Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 79

Autorzy: Paweł Komada , Iryna Trunova , Oleksandr Miroshnyk , Oleksandr Savchenko , Taras Shchur :

Tytuł: System zachęt do utrzymania lub poprawy jakości zasilania

Streszczenie: Zaproponowano system realizacji w systemie automatycznej kontroli przez firmę dystrybucyjną. Wskazywany jest średni czas trwania zakłóceń systemu jako zależna zmienna i terytorialne podpodziały sieci dystrybucyjnej jako niezależnej zmiennej w jednokierunkowej analizie wariancji. Przykłady zastosowania Systemowego średniego indeksu zakłóceń jako kluczowych wskaźników wydajności dla rocznego oszacowania podziału terytorialnego i pracowników spółek dystrybucyjnych.

Słowa kluczowe: wskaźniki niezawodności, analiza wariancji, schemat zachęt.

wstecz