Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 98

Autorzy: Yelena Blinayeva , Waldemar Wojcik , Kanagat Tolubayeva , Saule Smailova :

Tytuł: Wpływ dźwięków o niskiej częstotliwości na próbki ropy naftowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólną analizę literatury z opisem charakterystyki ropy naftowej w Kazachstanie oraz metod zmniejszania zawartości parafiny w oleju. Wyniki badań eksperymentalnych wpływu dźwięków o niskiej częstotliwości na próbki ropy naftowej są przedstawione w celu określenia zależności zawartości parafiny na wejściowych charakterystykach eksperymentu.

Słowa kluczowe: ropa naftowa, dźwięk o niskiej częstotliwości, lepkość kinematyczna

wstecz