Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 106

Autorzy: Oleksandr Savchenko , Oleksandr Miroshnyk , Stanislav Dyubko , Taras Shchur , Paweł Komada , Kanat Mussabekov :

Tytuł: Uzasadnienie zdolności do topienia lodu w napowietrznej sieci rozdzielczej 6-10 kV w oparciu o modelowanie rozmyte

Streszczenie: Opracowano rozmyty model techniczny i ekonomiczny do optymalizacji parametrów schematów topienia lodu w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych o napięciu 6-10 kV. Na podstawie tych modeli uzasadniono wartość mocy potrzebnej do stopnienia osadzonego lodu, biorąc pod uwagę niepewność danych początkowych.

Słowa kluczowe: topienie lodu, zbiory rozmyte, sieci elektryczne.

wstecz