Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 114

Autorzy: Bartosz Sawicki , Artur Krupa :

Tytuł: Optymalizacja geometrii cewki metodą Monte Carlo przy wykorzystaniu HTCondor oraz Microsoft Azure

Streszczenie: Artykuł przedstawia wykorzystanie usług obliczeniowych na przykładzie prostego zagadnienia optymalizacji kształtu cewki. Metoda Monte Carlo jest znana ze swojej skuteczności, a jednocześnie z bardzo niskiej zbieżności. Wadę tą można skutecznie ograniczyć poprzez wykorzystaniem dużych i tanich mocy obliczeniowych oferowanych dzisiaj przez dostawców usług ’chmurowych’ (ang. cloud computing). Opisana architektura systemu symulacyjnego oparta jest na platformie Microsoft Azure oraz zarządcy zadań HTCondor.

Słowa kluczowe: obliczenia rozproszone, optymalizacja, metoda Monte Carlo

wstecz