Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 119

Autorzy: George Anders , Maciej Mróz , Mateusz Ellwart :

Tytuł: Wpływ skrzyżowania linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV na ich długotrwałą obciążalność prądową

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy skomplikowanego przypadku wzajemnego skrzyżowania się linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wyboru metod obliczeniowych wraz z opisem ich istotnych ograniczeń. Wybór metody obliczeniowej uzależniony jest od stopnia skomplikowania rozpatrywanego przypadku i zależy przede wszystkim od właściwości termicznych środowiska pracy linii kablowych oraz od liczby krzyżowanych obwodów kablowych. Ilość generowanego ciepła przez krzyżujące się linie kablowe, pionowa odległość między obwodami i kąt skrzyżowania są głównymi parametrami mającymi wpływ na ich długotrwałą obciążalność prądową. Wybór właściwej metody obliczeniowej oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych i wykonawczych umożliwia minimalizację wzajemnego cieplnego oddziaływania krzyżujących się linii kablowych na ich długotrwałą obciążalność prądową.

Słowa kluczowe: linie kablowe wysokiego napięcia, obciążalność prądowa, skrzyżowanie linii kablowych z zewnętrznymi źródłami ciepła.

wstecz