Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 124

Autorzy: Andrzej Książkiewicz , Ryszard Batura :

Tytuł: Obliczanie minimalnego prądu zwarciowego w układzie równoległym kabli dla trójfazowego zwarcia

Streszczenie: W powszechnie stosowanej metodologii obliczania prądu zwarciowego przyjmuje się, że miejsce zwarcia występuje w środku ich długości co prowadzi nie tylko do znacznego przeszacowania prądów zwarciowych, ale również nie gwarantuje selektywnej koordynacji aparatury elektrycznej i jej odpowiedniej ochrony przed porażeniem elektrycznym. W artykule przedstawiono nowe podejście do problemu obliczeniowego prądu zwarciowego w przewodach równoległych. Udowodniono, że w najgorszym przypadku duży wpływ ma liczba połączonych równolegle kabli.

Słowa kluczowe: kable, odległość zwarcia, impedancja zwarcia, prądy zwarciowe

wstecz