Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 133

Autorzy: Piotr Mynarek , Rafał Gabor , Marcin Kowol , Janusz Kołodziej , Marian Łukaniszyn :

Tytuł: Analiza stanów ustalonych silnika SRM o zmodyfikowanej geometrii stojana

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę stanów ustalonych przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM -Switched Reluctance Motor) o zmodyfikowanej geometrii stojana. Prezentowany silnik przeznaczony jest do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W pracy wyznaczono zmienność momentu elektromagnetycznego, indukcyjności własnej oraz wzajemnej. Zaproponowano i przedstawiono układ sterowania dla silnika SRM, pokazano wstępne wyniki obliczeń przebiegów czasowych prądów oraz momentu elektromagnetycznego badanego przetwornika.

Słowa kluczowe: rower elektryczny, napęd elektryczny, przełączalny silnik reluktancyjny, metoda elementów skończonych.

wstecz