Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 137

Autorzy: Marek Pavlik :

Tytuł: Porównanie skuteczności ekranowania materiałów budowlanych

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy porównania skuteczności ekranowania różnych materiałów budowlanych. Pomiary przeprowadzono w komorze bezodbicia dla częstotliwości - 1,5 GHz 2 GHz, 2,5 GHz, 3 GHz i 3,5 GHz. Pomiary przeprowadzono zgodnie ze Standardem IEEE, Metodą Pomiaru Skuteczności Obudów Ekranów Elektromagnetycznych. Pomiary przeprowadzono w komorze bezodbiciowej, aby uniknąć wpływu zewnętrznego.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, skuteczność ekranowania, materiały budowlane.

wstecz