Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 161

Autorzy: Andrzej Szafraniec :

Tytuł: Analiza procesów nieustalonych w pompowym układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym o podatnej transmisji ruchu

Streszczenie: W pracy, wykorzystując uogólnioną metodę wariacyjną zaproponowano model matematyczny układu hydraulicznego, który składa się z transformatora mocy, baterii kondensatorów oraz głębokożłobkowych asynchronicznych napędów pompowych o podatnej transmisji ruchu. Elementem transmisji ruchu jest sprzęgło elastyczne o mechanicznych parametrach skupionych. Na podstawie opracowanego modelu analizuje się elektromechaniczne procesy nieustalone w układzie napędowym. Końcowe równania stanu systemu przedstawione są w normalnej postaci Cauchy’ego i są rozwiązywane za pomocą ukrytych metod numerycznych. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.

Słowa kluczowe: interdyscyplinarna metoda wariacyjna, układ hydrauliczny, zespól elektromechaniczny, głębokożłobkowy silnik asynchroniczny, kompensacyjna bateria kondensatorów, sprzęgło elastyczne, podatna transmisja ruchu.

wstecz