Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 166

Autorzy: Adam Gozdowiak :

Tytuł: Wyznaczanie parametrów elektromagnetycznych jawnobiegunowych maszyn synchronicznych na podstawie testu SSFR

Streszczenie: Prezentowany artykuł przedstawia symulacyjną metodę wyznaczania parametrów elektromagnetycznych hydrogeneratora z testu SSFR (Standstill Frequency Response). Zastosowana metoda obliczeń bazuje na rozkładzie pól sinusoidalnie zmiennych o zadanej zmiennej częstotliwości. Reaktancje hydrogeneratora zostały wyznaczone ze stałych czasowych za pomocą opracowanego programu. Program ten dopasowuje charakterystyki amplitudowe i fazowe do wartości otrzymanych z symulacji. Zbadano wpływ nasycenia obwodu magnetycznego na reaktancje odzwierciedlające zachowanie maszyny w różnych stanach pracy.

Słowa kluczowe: hydrogenerator, metoda elementów skończonych, parametry elektromagnetyczne, SSFR test.

wstecz