Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 171

Autorzy: Sławomir Torbus :

Tytuł: Światłowodowy przetwornik „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”

Streszczenie: W pracy krótko scharakteryzowano magnetooptyczne zjawisko Faradaya, budowę i zasadę działania polarymetrycznego czujnika natężenia prądu oraz tłumienie zależne od polaryzacji. Zaprezentowano koncepcję światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”, który może być wykorzystany do pomiaru natężenia prądu w liniach elektroenergetycznych. Omówiono metodę pomiaru tłumienia polaryzacyjnego przy użyciu reflektometru optycznego. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu jednomodowego, długości fali świetlnej oraz długości włókna światłowodowego na wartość tłumienia polaryzacyjnego. Sformułowano wnioski dotyczące doboru włókna światłowodowego i długości fali świetlnej do realizacji światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”.

Słowa kluczowe: czujnik światłowodowy, światłowodowy czujnik natężenia prądu, światłowód jednomodowy, tłumienie zależne od polaryzacji, magnetooptyczne zjawisko Faradaya, polaryzacja światła, reflektometr optyczny, interpolacja Lagrange’a

wstecz